Doanh nhân Hoàng Bảo Châu là ai?

https://youtu.be/gsDQY6az994 Nữ Doanh nhân HOÀNG BẢO CHÂU – Đồng sáng lập và Nguyên Tổng Giám đốc Richser Vườn Tâm Hồn. Bà có quá trình nghiên cứu, HỌC TẬP và PHÁT TRIỂN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI TỪ NHỮNG TỶ PHÚ , NHỮNG BẬC THẦY VỀ KINH DOANH, VỀ CHUYỂN ĐỔI CON NGƯỜI. Khi về nước […]