Cảm ơn bạn đã chọn Gói COMBO 4

Gói sản phẩm bao gồm:

SO SÁNH CÁC LỰA CHỌN KHÁC:

COMBO 1

Gói sản phẩm bao gồm:

  • 1 app Táo vàng  đầy đủ tính năng, thời gian sử dụng: 12 tháng (365 ngày).
  • 1 Bộ thẻ thần kỳ (50 thẻ hạt giống)

COMBO 2

Gói sản phẩm bao gồm:

  • 1 app Táo vàng  đầy đủ tính năng, thời gian sử dụng: 12 tháng (365 ngày).
  • 1 Bộ thẻ thần kỳ (50 thẻ hạt giống)
  • Chỉ cần thêm 100,000đ để mua sách BÍ MẬT CON TRẺ trị giá 149,000đ

COMBO 3

Gói sản phẩm bao gồm:

  • 1 app Táo vàng  đầy đủ tính năng, thời gian sử dụng: 12 tháng (365 ngày).
  • 1 Bộ thẻ thần kỳ (50 thẻ hạt giống)
  • Chỉ cần thêm 150,000đ để mua sách CHUYỂN ĐỔI VẬN MỆNH trị giá 199,000đ

Tất cả các gói sản phẩm đều được tặng khóa học CHUYỂN ĐỔI VẬN MỆNHGIẢI MÃ BÍ MẬT CON TRẺ.

QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN LÀ:

(Bước này vẫn chưa thanh toán)